15.09.2022 - 30.11.2022

Velkommen til Mini Ti på Topp Østfold 2022

Bli med!

121

Registrerte turer

23

Registrerte deltakere

5

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Sarpefossen og Tusenårsstien 49
2 Kålvika-Grimsøya 26
3 Risseløypa 11
4 Gjetøya og Mærrapanna 7
5 Sprinkelet 6

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Elingaard 20 m 5
Flåtaviken 108 m 4
Gjetøya og Mærrapanna 61 m 7
Kasekilden 1 m 3
Kålvika-Grimsøya 43 m 26
Risseløypa 11
Rødsåsen 5
Sarpefossen og Tusenårsstien 49
Sprinkelet 167 m 6
Østtorphytta 70 m 5